Verantwortlich für die Umfrage: Vera Köpsel | Impressum | Datenschutzerklärung

SOMBEE Ekosistemler, İklim Değişikliği ve Balıkçılık Araştırması (Karadeniz)


BiodivERsA 'SOMBEE' projesi Nisan 2019'da başlatıldı. SOMBEE'in genel amacı, balıkçılık ve iklim değişikliğinin etkilerini göz önünde bulundurarak gelecekteki deniz biyoçeşitliliği senaryolarını oluşturmaktır.

 

SOMBEE, balıkçılık ve iklim değişikliğinin anahtar türler ve besin ağları üzerindeki birleşik etkilerinin öngörülerini yapmak üzere modellerin geliştirileceği dünyanın altı farkı bölgesine odaklanmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.sombee.org adresini ziyaret edin.

 

Programın bölgesel paydaşlarla birlikte oluşturulması ve bulgularımızın paylaşılması SOMBEE projesinde birincil önceliğimizdir. Bölgesel ölçekte iklim ve balıkçılık senaryoları oluşturmayı ve bir dizi yöntem kullanarak bölgesel paydaşları da sürece dâhil etmeyi amaçlamaktayız. Bu yöntemlerden biri olan bu çevrimiçi anket, balık türlerinin ve içinde yer aldıkları ekosistemlerinin mevcut ve gelecekteki durumlarını şekillendiren çeşitli yön verici unsur ve etkenlerin önemi hakkında sorulardan oluşmaktadır. Burada toplanan bilgiler geliştireceğimiz modellerin nasıl kullanılacağına rehberlik edecek ve bölgesel gruplar için (örn. bilim insanları, çevre koruma uzmanları, balıkçılar) en faydalı çıktıların oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle anketteki sorulara vereceğiniz yanıtlar çalışmalarımızı şekillendireceğinden bizim için önem taşımaktadır.

Bu anket SOMBEE projesinde yer alan katılımcılar tarafından önceden belirlenmiş olan bölgesel paydaşlara gönderilmektedir. Anketteki soruları yanıtlamak isteyen başka ilgili kişiler tanıyorsanız bu anketi lütfen onlar ile de paylaşın. Bu anketi yanıtlamak yaklaşık olarak 25 dakikanızı alacaktır. Umarız anketi 31 Kasim 2020 tarihinden önce tamamlayabilirsiniz. Sorularınız veya ek yorumlarınız var ise, lütfen Ekin Akoğlu’na (ekin@ims.metu.edu.tr) e-posta adresinden ulaşınız.

SOMBEE kişisel verilerinizi Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GVKY) ve AB Veri Koruma Politikası yasasına uygun olarak işleyecektir. Bu anketteki tüm kişisel bilgiler gizli kalacaktır.

* Bu anket için istediğiniz zaman sayfanın üst kısmından farklı bir dil seçebilirsiniz.